Referencie

Diktáty budú dostupné online, nahrali ich známe osobnosti

Video s diktátom a odkaz na jeho text pre prípadnú opravu. Toto je nová forma online diktátov, ktoré budú mať k dispozícii žiaci prvého stupňa na celom Slovensku. Diktáty pod vedením skúsenej slovenčinárky nahrali herci a moderátori. Chcú tak pomôcť rodičom pri domácom vzdelávaní detí. Projekt technicky podporila televízia TA3.

 

6.4.2020 18:41         Zdroj: TA3        Zdroj foto: SITA/Tomáš Somr

Známi herci nahrali diktáty pre domáce vyučovanie (skolske.sk)

Bratislava 09.04.2020 (Skolske.sk/OTS)

Známe tváre televíznej obrazovky, bez nároku na honorár, sa podujali zastúpiť rodičov, neskôr možno aj učiteľov, pri diktovaní domácich diktátov.

Tieto nahrávky sa momentálne finalizujú a čoskoro budú verejne dostupné online na odkaze „ucimesananete“. Osobnosti ako Zuzka Vačková, Juraj Loj, Zuzka Tlučková, Marián Labuda, Marek Majeský, Jana Hubinská, Michal Rovňák, Branislav Deák, Romana Dang Van, Gabika Škrabáková a mnoho ďalších sa touto formou podujali pomôcť všetkým rodičom pri súčasnej náročnej domácej výučbe.

Už čoskoro bude možné „pozvať k sebe domov“ herca, ktorý formou videa deťom nadiktuje diktát.

Pozrite si celý článok na https://www.skolske.sk/clanok/53103/znami-herci-nahrali-diktaty-pre-domace-vyucovanie

ODPORÚČAME

Khanova akadémia je internetová platforma kde si svoje miesto môžu nájsť študenti všetkých ročníkov a vekových skupín, a takisto aj ich učitelia, či profesori. Pán Saul Khan založil túto bezplatnú formu vzdelávania v roku 2008, no jej úplné začiatky siahajú až do roku 2004. Princíp vzdelávania je založený na bezplatných online kurzoch, lekciách a cvičeniach, ktoré sú v interaktívnom formáte systematicky rozdelené do ročníkov, predmetov a tematických celkov. Žiak či študent si napríklad vie podľa názvu témy učiva presne vyhľadať to, čo sa potrebuje naučiť, poprípade v čom sa potrebuje zdokonaliť. Samotné nosné informácie sú podávané odborníkmi vo forme náučných videí s odstupňovanou úrovňou náročnosti. Celý systém je značne prepracovaný a učiacemu sa nemôže stať, že by začal učivo preberať od „stredu.“ Zároveň je zohľadnená aj dĺžka výučbových videí tak, aby informácie zostali efektívne podané a v priemere nepresahujú viac ako osem minút. Nadväzujúcou zložkou sú cvičenia a kvízy, ktoré sú interným systémom vždy okamžite vyhodnotené, a tak žiak vidí svoj výsledok okamžite.
Výhodou pre študentov je vlastné, nastaviteľné tempo učenia sa. Lekcie pokrývajú takmer všetky predmety vyučované na školách vo svete, je možné sa preto naučiť takmer čokoľvek čo súčasný svet informácií ponúka. Pedagógovia môžu vďaka inteligentnému interaktívnemu nastaveniu identifikovať medzery v znalostiach svojich študentov a tak individualizovať ich výuku. Systém neznevýhodňuje žiadne sociálne skupiny, zohľadňuje totiž fakt, že na svete je 617 miliónov detí, ktorým chýba základne vzdelanie, je preto určený pre všetkých a úplne zdarma.