diktáty pre 4. Ročník

DIKTÁTY PRE 4. ROČNÍK

Opakovanie

Vybrané slová po b

Vybrané slová po m

Vybrané slová po p

Vybrané slová po r

Vybrané slová po s

Vybrané slová po v

Vybrané slová po z

Spodobovanie

Priama reč

Podstatné mená

Prídavné mená

Zámená

Číslovky

Slovesá

Zhrnutie ohybných slovných druhov

Príslovky

Predložky

Spojky

Častice

Citoslovcia

Súhrnné diktáty

Nahovorila pre teba Romana Dang Van

Nahovoril pre teba Michal Soltész

Nahovorila pre teba Lenka Barilíková – Spišiaková

Nahovorila pre teba Vanda Ružičková

Nahovorila pre teba Katarína Korecká

VYBRANÉ SLOVÁ PO P

Nahovoril pre teba Milan Kereš

VYBRANÉ SLOVÁ PO P

Nahovorila pre teba Lenka Barilíková – Spišiaková

Nahovoril pre teba David Krajčík

Nahovoril pre teba Tomáš Diro

Nahovorila pre teba Dominika Kavaschová

Nahovoril pre teba Ján Gallovič

Nahovori pre teba Tomáš Diro

Nahovoril pre teba František Balog

Nahovorila pre teba Dominika Kavaschová

Nahovoril pre teba Lukáš Dóza

Nahovorila pre teba Romana Dang Van

Nahovoril pre teba Richard Autner

Nahovoril pre teba František Balog

Nahovoril pre teba Branislav Deák

Nahovoril pre teba Branislav Deák

Nahovoril pre teba Juraj Loj

Nahovoril pre teba Juraj Loj

Nahovoril pre teba Lukáš Dóza

Nahovoril pre teba Ján Jackuliak

Nahovorila pre teba Lucia Hurajová

Zámená

Nahovorila pre teba Katarína Baranová

Nahovoril pre teba Dávid Hartl

Nahovoril pre teba Ján Jackuliak

Nahovorila pre teba Karin Haydu

Nahovorila pre teba Zuzana Vačková

Nahovoril pre teba Roman Poláčik

Nahovoril pre teba Dávid Hartl

Nahovoril pre teba Ján Jackuliak

Nahovorila pre teba Zuzana Kanócz

Nahovorila pre teba Jana Hubinská

Nahovoril pre teba Ján Jackuliak

Nahovoril pre teba Roman Poláčik

Nahovorila pre teba Romana Dang Van

Nahovoril pre teba Branislav Deák

Nahovoril pre teba Gregor Hološka

Nahovoril pre teba Gregor Hološka

Nahovoril pre teba Branislav Deák

Nahovoril pre teba Lukáš Dóza

Nahovoril pre teba Gregor Hološka

Nahovoril pre teba Branislav Deák

Nahovoril pre teba Lukáš Dóza

Nahovoril pre teba Gregor Hološka

Nahovorila pre teba Romana Dang Van

Nahovoril pre teba Gregor Hološka

Nahovoril pre teba Branislav Deák

Nahovoril pre teba Lukáš Dóza

Nahovoril pre teba Branislav Deák

Nahovoril pre teba Marián Labuda ml.

Nahovoril pre teba Marián Labuda ml.

Nahovoril pre teba Gregor Hološka

Nahovorila pre teba Táňa Pauhofová

Nahovoril pre teba Ján Gallovič