diktáty pre 3. Ročník

DIKTÁTY PRE 3. ROČNÍK

Tvrdé a mäkké slabiky – opakovanie

Slabikotvorné r, ŕ, l, ĺ

Vybrané slová po obojakých spoluhláskach-vybrané slová po b

Vybrané slová po m

Vybrané slová po p

Vybrané slová po r

Vybrané slova po s

Vybrané slová po v

Vybrané slová po z

Zhrnutie vybraných slov

Všeobecné a vlastné podstatné mená

Prídavné mená

Zámená

Číslovky

Slovesá

Zhrnutie učiva

Nahovoril pre teba Filip Tůma

Nahovoril pre teba Milan Kereš

Nahovorila pre teba Romana Dang Van

Nahovoril pre teba Ján Gallovič

Nahovorila pre teba Táňa Pauhofová

Nahovoril pre teba Michal Soltész

Nahovoril pre teba Lukáš Dóza

Nahovoril pre teba Michal Soltéesz

Nahovoril pre teba Ján Jackuliak

Nahovoril pre teba Ján Gallovič

Nahovorila pre teba Dominika Kavaschová

Nahovoril pre teba Ján Jackuliak

Nahovoril pre teba Tomáš Diro

Nahovoril pre teba Branislav Deák

Nahovorila pre teba Romana Dang Van

Nahovoril pre Ján Jackuliak

Nahovoril pre Max Bolf

Nahovoril pre teba Tomáš Diro

Nahovorila pre teba Romana Dang Van

Nahovoril pre teba Richard Autner

Nahovoril pre teba Ján Gallovič

Nahovoril pre teba Marán Labuda ml.

Nahovoril pre teba Lukáš Dóza

Nahovorila pre teba Romana Dang Van

Nahovoril pre teba Max Bolf

Nahovorila pre teba Miroslava Marčeková

Nahovorila pre teba Zuzana Vačková

Nahovoril pre teba František Balog

Nahovorila pre teba Zuzana Tlučková

Nahovorila pre teba Zuzana Tlučková

Nahovoril pre teba František Balog

Nahovoril pre teba Lukáš Dóza

Nahovoril pre teba Marek Majeský

Nahovoril pre teba Marek Majeský

Nahovoril pre teba Marek Majeský

Nahovorila pre teba Dominika Kavaschová

Nahovorila pre teba Katarína Korecká

Nahovorila pre teba Katarína Korecká

Nahovorila pre teba Romana Dang Van

Nahovoril pre teba Richard Autner

Nahovoril pre teba Lukáš Dóza

Nahovorila pre teba Andrea Belányiová

Nahovoril pre teba Jozef Dúbravský