diktáty pre 2. Ročník

DIKTÁTY PRE 2. ROČNÍK

Opakovanie učiva z prvého ročníka

Rozlišovacie znamienka

Samohlásky

Dvojhlásky

Tvrdé spoluhlásky

Mäkké spoluhlásky

Vlastné podstatné mená

Druhy viet

Zhrnutie učiva

nahovoril pre teba Samuel Keneddy

nahovoril pre teba Max Bolf

nahovoril pre teba Filip Tůma

nahovoril pre teba Michal Soltesz


Nahovoril pre teba Miro Jaroš

Nahovorila pre teba Lenka Barilíková – Spišiaková

Nahovoril pre teba Tomáš Diro

Nahovorila pre teba Lara Baranová

Nahovoril pre teba Daniel Rovňák

Nahovoril pre teba Daniel Rovňák

Nahovorila pre teba Lara Baranová

Nahovoril pre Tomáš Diro

Nahovoril pre teba Juraj Loj

Nahovoril pre teba Tomáš Diro

Nahovoril pre teba Gregor Hološka

Nahovoril pre teba Richard Autner

Nahovorila pre teba Danka Košická

Nahovoril pre teba Gregor Hološka

Nahovorila pre teba Jana Hubinská

Nahovoril pre teba Gregor Hološka

Nahovorila pre teba Jana Hubinská

Nahovoril pre teba Gregor Hološka

Nahovorila pre teba Zuzana Tlučková

Nahovorila pre teba Zuzana Tlučková

Nahovoril pre teba Marek Majeský

Nahovoril pre teba Marek Majeský

Nahovoril pre teba Marek Majeský

Nahovoril pre teba František Balog

Nahovoril pre teba František Balog

Nahovorila pre teba Danka Košická

Nahovoril pre teba Gregor Hološka

Nahovorila pre teba Danka Košická

Nahovorila pre teba Danka Košická

Nahovoril pre teba František Balog

Nahovoril pre teba František Balog

Nahovoril pre teba Lukáš Dóza


Nahovorila pre teba Henrieta Kecerová


Nahovoril pre teba Richard Autner

Nahovoril pre teba Branislav Deák

Nahovoril pre teba Lukáš Dóza

Nahovoril pre teba Juraj Loj

Nahovoril pre teba Lukáš Dóza

Nahovorila pre teba Henrieta Kecerová

Nahovoril pre teba Juraj Loj

Nahovorila pre teba Katarína Korecká

Nahovorila pre teba Henrieta Kecerová

Nahovoril pre teba Lukáš Dóza

Nahovoril pre teba Lukáš Dóza

Nahovorila pre teba Romana Dang Van

Nahovoril pre teba Lukáš Dóza

Nahovoril pre teba David Hartl

Nahovoril pre teba Lukáš Dóza

Nahovorila pre teba Lenka Barilíková – Spišiaková

Nahovorila pre teba Andrea Belániyová

Nahovorila pre teba Lenka Barilíková – Spišiaková

Nahovoril pre teba Branislav Deák

Nahovoril pre teba Gregor Hološka

Nahovoril pre teba Gregor Hološka

Nahovoril pre teba Gregor Hološka

Nahovoril pre teba Juraj Loj

Nahovoril pre teba Juraj Loj

Nahovorila pre teba Miroslava Marčeková

Nahovorila pre teba Miroslava Marčeková

Nahovorila pre teba Zuzana Kanócz

Nahovoril pre teba Marián Labuda ml.

Nahovoril pre teba Marián Labuda ml.

Nahovorila pre teba Zuzana Tlučková

Nahovoril pre teba Samuel Kennedy

Nahovoril pre teba Marián Labuda ml.

Nahovorila pre teba Romana Dang Van

Nahovorila pre teba Romana Dang Van

Nahovoril pre teba Dávid Hartl

Nahovorila pre teba Romana Dang Van

Nahovoril pre teba Lukáš Dóza

Nahovoril pre teba Jozef Dubravský

Nahovoril pre teba Roman Poláčik

Nahovorila pre teba Romana Dang Van

Nahovoril pre teba Michal Rovňák