ďakujeme

Všetci v týchto dňoch riešime neľahkú situáciu. Máme strach o najbližších a najzraniteľnejších. Nie je ľahké zostať pozitívne naladení.

Deti zostali doma a my obdivujeme každého rodiča, ktorý sa zo dňa na deň stal okrem zamestnanca na plný úväzok aj  učiteľom, vychovávateľom či kuchárom v jednej osobe.

Taktiež náš obdiv patrí učiteľom, ktorí museli bez prípravy prejsť do online sveta a výučby žiakov cez monitor.

Ani nás, rodičov, priateľov, či rodinných príšlušníkov, nenechala táto situácia chladnými. Rozhodli sme sa pomôcť a priložiť ruku k dielu. Teší nás, že náš projekt  podporilo veľa dobrovoľníkov. Je to skutočný dôkaz súdržnosti a ochoty si navzájom pomáhať v dobe, keď je to naozaj dôležité. 

Chceme  touto cestou  poďakovať každému,  kto sa do projektu Učíme sa na nete zapojil.

Ďakujeme umelcom a moderátorom, ktorí sa nezištne a s veľkým nadšením pustili do nahrávania diktátov pre žiakov. Ďakujeme základnej škole Galileo, ktorá poskytla priestory a tiež podklady na pilotné nahrávky diktátov.

A rovnako chceme  poďakovať za spoluprácu spravodajskej televízii TA3, vďaka ktorej vznikli popri audio aj videonahrávky diktátov.

Ďalej, by sme sa radi poďakovali aj základnej škole Gemerská 2 z Košíc, ktorá nám poskytla priestory a mohli sme tak do projektu zapojiť aj umelcov z východného Slovenska.

Bez vašej pomoci by obsah tejto stránky nemohol vzniknúť!

Veríme, že spoločnými silami deťom spríjemníme zdokonaľovanie sa v slovenskom pravopise a písanie diktátov bude pre ne atraktívnejšie.

ĎAKUJEME.