Odporúčame

Veľmi nás teší, že ľudí, ktorí sa rozhodli teraz pomáhať je naozaj mnoho. Chceli by sme Vám touto formou ukázať projekt, ktorý môže byť nápomocný pre vaše deti v ďalších oblastiach vzdelávania ako aj pre učiteľov samotných.

https://spanur.wixsite.com/ucimesadoma

Zakladateľ tejto stránky sa rozhodol využiť svoje dlhoročné skúsenosti a podeliť sa o ne s Vami – žiakmi, študentmi a učiteľmi základných a stredných škôl. Táto stránka slúži na publikovanie vysokokvalitných výučbových videí matematiky, ktoré boli vytvorené Khanovou akadémiou v USA a ktoré sú skvelým zdrojom vzdelávania. V súčasnosti sú k dispozícii jazykové mutácie v češtine a angličtine.

Khanova akadémia je internetová platforma kde si svoje miesto môžu nájsť študenti všetkých ročníkov a vekových skupín, a takisto aj ich učitelia, či profesori. Pán Saul Khan založil túto bezplatnú formu vzdelávania v roku 2008, no jej úplné začiatky siahajú až do roku 2004. Princíp vzdelávania je založený na bezplatných online kurzoch, lekciách a cvičeniach, ktoré sú v interaktívnom formáte systematicky rozdelené do ročníkov, predmetov a tematických celkov. Žiak či študent si napríklad vie podľa názvu témy učiva presne vyhľadať to, čo sa potrebuje naučiť, poprípade v čom sa potrebuje zdokonaliť. Samotné nosné informácie sú podávané odborníkmi vo forme náučných videí s odstupňovanou úrovňou náročnosti. Celý systém je značne prepracovaný a učiacemu sa nemôže stať, že by začal učivo preberať od „stredu.“ Zároveň je zohľadnená aj dĺžka výučbových videí tak, aby informácie zostali efektívne podané a v priemere nepresahujú viac ako osem minút. Nadväzujúcou zložkou sú cvičenia a kvízy, ktoré sú interným systémom vždy okamžite vyhodnotené, a tak žiak vidí svoj výsledok okamžite.

Výhodou pre študentov je vlastné, nastaviteľné tempo učenia sa. Lekcie pokrývajú takmer všetky predmety vyučované na školách vo svete, je možné sa preto naučiť takmer čokoľvek čo súčasný svet informácií ponúka. Pedagógovia môžu vďaka inteligentnému interaktívnemu nastaveniu identifikovať medzery v znalostiach svojich študentov a tak individualizovať ich výuku. Systém neznevýhodňuje žiadne sociálne skupiny, zohľadňuje totiž fakt, že na svete je 617 miliónov detí, ktorým chýba základne vzdelanie, je preto určený pre všetkých a úplne zdarma.